اخبار

تاریخ دقیق روزپدر و روزمرد |چندروز مانده تا روزپدر | کیاریتا
01 1 1402
0 نظر
به دلیل قمری بودن تاریخ تولد حضرت علی (ع) روز پدر در تاریخ هجری شمسی ثابت نمی باشد و در حال گردش است، تاریخ دقیق روز پدر و روز مرد در تقویم امسال چه روزی است؟